Ga direct naar

Veranderingen in uw bedrijf? Check uw verzekeringen

Als er veranderingen zijn in uw bedrijf, veranderen ook uw risico's. Op uw huidige bedrijfsverzekeringen zijn die risico's niet automatisch meegenomen. Bij een schademelding kunt u dan van een koude kermis thuiskomen.

Uw schadeverzekeringen moeten afgestemd zijn op uw risico's. Om te voorkomen dat er bij bedrijfsveranderingen hiaten in de dekking ontstaan, checken wij of uw polissen ook eventuele nieuwe risico's verzekeren. Waar moet u aan denken?

Andere activiteiten
Als er door veranderingen in uw bedrijf nieuwe activiteiten plaatsvinden, willen wij graag uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven inzien. Op deze polis staat namelijk de zogenaamde verzekerde hoedanigheid. Die geeft aan welke activiteiten door de verzekering worden gedekt. Schade die betrekking heeft op andere werkzaamheden is dan niet verzekerd. Wij gaan na of uw verzekering uitgebreid moet worden of dat er een aparte verzekering nodig is die de risico's van de nieuwe activiteiten wél afdekt.

Veel verzekeringen kennen clausules bijvoorbeeld voor preventie en beveiliging. Niet iedere ondernemer houdt in de gaten of hij nog aan die clausules voldoet. Wij schenken er bij een check daarom specifiek aandacht aan.

Personeel
Gaat u (voor het eerst) personeel aantrekken? Heel belangrijk om dan direct alle risico's in kaart te brengen. Denk aan werknemersaansprakelijkheid, ongevallen, ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid. Wij bespreken mogelijke verzekeringsoplossingen met u.

Uitbreiding
U spreekt bij het afsluiten van uw schadeverzekeringen verzekerde bedragen af. Als uw bedrijf uitbreidt, kan het zijn dat het verzekerde bedrag te laag is en dan is er sprake van onderverzekering. Dat betekent dat bij schade de uitkering lager uitvalt. U moet dan een (groter) deel van de kosten zelf betalen.

Verhuizing
Gaat uw bedrijf verhuizen? Een aantal verzekeringen en clausules zijn gekoppeld aan uw bedrijfspand. Wat moet er aangepast worden? Zijn bijvoorbeeld de clausules op de polissen ook van toepassing op het nieuwe risicoadres? Zijn er andere verzekeringen nodig?

Andere wet- en regelgeving
Als wet- en regelgeving verandert, heeft dat vaak ook gevolgen voor wat u moet verzekeren.

Laat uw polissen regelmatig checken om na te gaan of u nog goed verzekerd bent. En neem actief contact op met ons kantoor als er iets verandert in uw bedrijf. Wij controleren uw verzekeringen en adviseren u over aanpassingen.22-01-2018
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Meer informatie

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Onze cookies zijn volkomen veilig en worden niet gebruikt om uw privégegevens of wachtwoorden te onderscheppen.
Ze worden o.a. gebruikt om onze website beter te laten functioneren.

Onze cookies hebben verschillende functies:

  • Ze zorgen ervoor dat u efficiënt door de website kunt navigeren
  • Ze onthouden eventueel uw voorkeuren
  • Ze helpen ons om de website voor u te verbeteren

Cookies van derden

Cookies worden ook gebruikt voor het bijhouden van statistieken door bijvoorbeeld Google Analytics en social media als Twitter, Facebook en Linkedin om te meten hoe vaak bepaalde pagina's door bezoekers worden gedeeld.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top